Bajki dla klientów O nas

 

 

Imprezy

RODO Kontakt  

*** Polecamy Finansowanie pozabankowe JEREMI * dla Firm z Wielkopolski * Mazowsza * Woj. Łódzkiego * Dolnego Śląska * od 30 do 300 tys * Zadzwoń * Biuro Obsługi Klienta - informacja Tel: 600 805 867 ** Spłacaj kredyty Kliencie będziesz miał u Nas wzięcie**

Obowiązek informacyjny RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

Jako MG Kancelaria Finansowa e-mail: kredyty@liczba.com przetwarzamy pozyskane w toku kontaktu z klientami dane osobowe w celach:

a) świadczenia usług pośrednictwa kredytowo - pożyczkowo - ubezpieczeniowych za pośrednictwem strony www.kredyty.liczba.com. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji procedowania i sprzedaży usług finansowych.
c) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania zlecenia , a po tym okresie dla celów archiwalnych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty wspierające nasze systemy obsługi poczty elektronicznej i infrastruktury teleinformatycznej.
b) podmioty współpracujące z MG Kancelaria Finansowa świadczące usługi kredytów pożyczek ubezpieczeń finansowania unijnego , innych produktów finansowych ,leasing, factoring, …itp. świadczące dla MG Kancelaria Finansowa usługi podatkowe, rachunkowe,
d) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Cechy zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych

Dokładamy starań z naszej strony, aby zgodnie z rozporządzeniami Rodo, Państwa zgoda na podstawie której przetwarzamy dane , była dobrowolna, podpisana na konkretny rodzaj usługi świadoma i jednoznaczna.
Dbamy o procedury bezpieczeństwa i ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich . Celem zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem danych mamy podpisane z naszymi podwykonawcami umowy powierzenia danych osobowych.

Uprawnienia klienta dotyczące danych osobowych

Każdemu klientowi w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do MG Kancelaria Finansowa e-mail: kredyty@liczba.com z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego : Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

hosting aqa.pl