Kredyt hipoteczny na dom ekologiczny                                                                  g/e /i / jt/

Specyfikacja  kredytu

  • Budowa lub zakup nowego  domu jednorodzinnego,
  • Zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym od dewelopera.
  • Spełniane warunki uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągnięcia wymaganego standardu i domów /mieszkań energooszczędnych z  Programie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja  na częściową spłatę kredytu do 50 000 zł, 

  • do 95% wartości nieruchomości
  • Wypłacana po ukończeniu  budowy lub zakupu domu /mieszkania po  potwierdzeniu  przez Kredytobiorcę uzyskania efektu ekologicznego, jako  osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego a
  • dotacja  na poczet częściowej spłaty kapitału kredytu .

Ograniczenia wypłaty  kredytu   z  dotacją

Nie może być udzielany na finansowanie czy prowadzenie działalności gospodarczej kredytobiorcy.

  • możliwość sfinansowania opłat około kredytowych ( koszty notarialne, koszty agencji nieruchomości),

Okres  kredytowania

 -  do 35 lat,

  • możliwość wyboru kredytu z oprocentowaniem zmiennym lub z  stałym przez okres pierwszych 5/10 lat spłaty kredytu
  •  atrakcyjne warunki kredytowania,
  • dotacja uwzględniana jako wkład własny Klienta.

Więcej o tej ofercie -  pod Tel. 600 805 867