Scoring  co znaczy  to tajemnicze  słowo ?

Jest to ocena punktowa Klienta stosowana przez banki oraz instytucje finansowe na podstawie zapisów w BIK i wytycznych instytucji finansowych. W tej ocenie punktowej Klient może otrzymać od 192 do 631 punktów lub też od 1 do 5 gwiazdek. Im więcej tym lepiej.

Czynniki wpływające na  ocenę punktową klienta :

·         Terminowość lub nieterminowość  spłaty zobowiązań  klienta

BIK określa te opóźnienia  spłat  w trzech  grupach  czasowych

- 0-31  dni

- 31-90  dni

- 91-180 dni

Czyli - nawet najkrótsze nasze spóźnienie jest już notowane i może rzutować na naszą historię kredytową. Największe znaczenie maja poślizgi czasowe odnotowane w ciągu najbliższego roku od momentu wystąpienia zdarzenia.

Pamiętajmy - terminowość spłat  kredytów stanowi 76% oceny scoringowej klienta.

·         Aktywność kredytowa - oznacza liczbę spłacanych zobowiązań.

Zauważmy  że - zbyt duża ilość kredytów zaciągniętych w bardzo krótkim czasie może popsuć naszą historię scoringową

Najgorszą sytuacje maja Klienci, którzy nigdy nie spłacali żadnego kredytu. Scoring w takim przypadku będzie  bezwzględnie  negatywny .Może się zdarzyć, że taki klient który nigdy nie spłacił żadnego swojego kredytu, będzie miał spore kłopoty w uzyskaniu dalszej pożyczki czy kredytu

Aktywność kredytowa stanowi  11% jego wartości scoringu

·         Wykorzystanie limitów kredytowych  - czyli w jaki sposób i w jakim stopniu wykorzystujemy posiadane limity  w rachunkach bankowych .

Ten współczynnik stanowi 8% wartości oceny punktowej

·         Ilość  zapytań w BIK -  czyli ilość składanych  wniosków o kredyt  w ciągu miesiąca

Wiele banków ustala wewnętrznie taki limit zapytań do wykorzystania  przez klienta w ciągu miesiąca. Po przekroczeniu przez klienta tego limitu, szansa  na nowy kredyt  zamyka się i klient może liczyć jedynie na niewielkie odstępstwa od tej reguły.

            ilość  zapytań -  to czynnik negatywny stanowiący 5% wartości oceny punktowej