Garść informacji o Kredycie hipotecznym pod zakup  nieruchomości  mieszkalnej.

 

Właścicielem mieszkania w kredycie hipotecznym jest Klient poprzez posiadanie  notarialnego  aktu własności.

Na rzecz banku ustanawiana jest jedynie  hipoteka,-  czyli zabezpieczenie pozwalające Bankowi czy innemu Pożyczkodawcy  dochodzić od nas długu w przypadku, gdy nie spłacamy terminowo rat kredytu.

 Hipoteka jest zazwyczaj ustanawiana na taką wartość , by zabezpieczać

·         wysokość udzielonego nam kredytu

·         wysokość należnych odsetek,

·         ryzyka walutowego

·         kosztów postępowania sądowego

·         innych  kosztów

Przyjmuje się  że  kwota  zabezpieczenia hipotecznego wynosi od 150% do 200% wartości naszego kredytu – w zależności od okresu, na jaki Bank udziela nam kredytu.

Suma pożyczki hipotecznej np  300 000 zł  udzielanej  przez bank wymaga ustanowienia hipoteki umownej w wysokości nawet 600 000 zł.

Hipoteka jest mieczem który  nieustannie wisi nad  głową Klienta . Po spłacie połowy kredytu, rzadko  występujemy do banku o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia hipotecznego

Do chwili gdy  nie spłacimy kredytu i nie wykreślimy hipoteki, nie możemy  traktować mieszkania  jako naszej własności. Pomimo, że mamy  w ręku akt notarialny z naszej własności.

Więcej na ten temat możesz sie  się dowiedzieć  w naszej Kancelarii  w oparciu o podanie w rozmowie z Nami swojej konkretnej sytuacji .

Zadzwoń  już dziś  pod nr tel. 600 805 867