Bik nie taki straszny jak  go malują.

Instytucje finansowe mając dostęp do baz danych o Klientach chcących wziąć kredyt, mogą poprawnie ocenić jego wiarygodność kredytową. Bazy te prowadzone są przez biura kredytowe bądź inne rejestry. Jednym z bardziej znanych rejestrów jest raport BIK . 

Raport BIK ma bardzo ważne znaczenie przy podejmowaniu przez bank decyzji o przyznaniu kredytu. Im bogatszy w informacje o historii kredytowej klienta jest ten raport, tym bardziej odbudowuje on zaufanie banku do Klienta, wbrew  temu co sądzą niektórzy że wnikliwa analiza utrudnia dostęp do usług kredytowych. Tymczasem tak nie jest. Właśnie działalność BIK chroni przed nadmiernym zadłużaniem klientów i popadaniem w kłopoty finansowe

Zalety badania bik

1.Możliwość pozyskania przez bank  raportu kredytowego staje się dla Klienta  mechanizmem dyscyplinującym do spłat zobowiązań.

2. Udowodnienie , że jest się klientem rzetelnym - godnym zaufania banku. Klient powinien dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat, była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu danego zobowiązania.

3.Umożliwia  otrzymanie kredytu na lepszych warunkach. Klienci posiadający pozytywną historię kredytową informując o niej inne banki poprzez zgodę  na  przetwarzanie swoich pozytywnych danych, mają szansę na uzyskanie od banku i  instytucji finansujących lepszych  warunków otrzymania kredytu

Właśnie dla rzetelnych klientów spłacających regularnie swoje zobowiązanie możliwe jest skrócenie i uproszczenie  procedur i obniżenie opłat i prowizji.

Więcej na ten temat dowiesz się pod tel. 600 806 867

Skutki niespłacania kredytu -  czyli -  Co się dzieje, kiedy   opóźniamy się w spłatach ?

Każdego, kto spłaca jakieś zobowiązanie ratalne , może dotknąć jakaś nieprzewidziana  sytuacja, która uniemożliwi nam spłacanie rat.

Należy w tym wypadku poinformować o  tym Bank ,kredytodawcę, jak najszybciej -  wtedy spłacanie rat zostaje zawieszone na określony czas, a odsetki wynikające z niespłacania w terminie dodawane są do całości sumy kredytu.

W przypadku braku poinformowania Kredytodawcy o naszej losowej sytuacji-  należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, wynikającymi z niewywiązywania  się z umowy :

- podwyższone odsetki,

- monity, listy,i  telefony od kredytodawcy,

-  formy windykacji długu  , a w dalszej konsekwencji… komornik

Dalsze konsekwencje

  • W przypadku niespłacania rat, czy niewywiązywania się z warunków umowy, bank czy  inny pożyczkodawca , ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu  w oparciu o brak historii spłat rat pożyczki, złą sytuacje majątkową klienta lub zagrożenie jego upadłością.
  • Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu, klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu sumy otrzymanego kredytu wraz z odsetkami za okres korzystania z niego. Wszelkie konsekwencje tego typu zachowań klienta , opisuje  szczegółowo  każda umowa kredytu W  oparciu o przepisy  tej umowy działa kredytodawca bankowy .

Warto o tym wiedzieć wcześniej,  żebyśmy nie byli później zaskoczeni reakcja banku ,wobec nas pożyczkobiorców.    

O inne szczegóły  zawsze możesz zapytać w Naszej Kancelarii

Jesteśmy do dyspozycji jak zwykle  pod Tel. 600 805 867